چسب پنل تلویزیون

چسب پنل تلویزیون برای چسباندن لبه های صفحه نمایش به قاب تلویزیون استفاده می شود تا مانع از بلند شدن و افتادن پنل از قاب تلویزیون شود.

چسب پنل تلویزیون ابعاد و ارتفاع مختلفی دارند که بستگی به اینچ تلویزیون متفاوت است.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی